18. 8. 2019  10:47 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kompozitné materiály na báze elastomérov a magneticky aktívnych plnív
Názov témy anglicky: Composite materials based on elastomers and magnetic active fillers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Anotácia: Práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych magnetických kompozitov. Sledovať sa bude vplyv typu a obsahu magneticky aktívnych plnív a ich kombinácie so sadzami a uhlíkovými nanoplnivami na priebeh sieťovania, sieťovú hustotu, morfológiu a vlastnosti pripravených kompozitov.
Anotácia anglicky: The work is focused on the preparation and properties of elastomer magnetic composites. There will be observed the influence of the type and content of magnetic fillers and their combinations with carbon black and carbon nanofillers on the vulcanization process, cross-link density, morphology and properties of the prepared composites.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --