22. 7. 2019  21:27 Magdaléna
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Názov témy anglicky: Study of Al-Co-Cu thin films deposited on aluminium substrates
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Noga, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Noga, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na depozíciu tenkých vrstiev Al-Co-Cu (v rôznom pomere) na substráty z hliníka a následnú charakterizáciu. Vrstvy budú deponované magnetrónovým naprašovaním v kombinácii so žíhaním pomocou iónového zväzku. Následne sa vyhodnotí kvalita vrstvy v závislosti od kvality prípravy substrátu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MI materiálové inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.