Oct 17, 2019   2:48 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Title of topic in English: Study of Al-Co-Cu thin films deposited on aluminium substrates
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Noga, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Noga, PhD.
Summary: Práca je zameraná na depozíciu tenkých vrstiev Al-Co-Cu (v rôznom pomere) na substráty z hliníka a následnú charakterizáciu. Vrstvy budú deponované magnetrónovým naprašovaním v kombinácii so žíhaním pomocou iónového zväzku. Následne sa vyhodnotí kvalita vrstvy v závislosti od kvality prípravy substrátu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MI Materials Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.