24. 10. 2019  7:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla
Názov témy anglicky: Microscopic analysis of damaged tube from steam boiler
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Abstrakt: Práca je orientovaná na analýzu poškodenej oceľovej rúrky, odobratej z parného kotla, inštalovaného v Trnavskej teplárni. Poškodenie vzniklo v prevádzkových podmienkach práce kotla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.