15. 10. 2019  1:00 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Získavanie vzácnych kovov z elektronického odpadu
Názov témy anglicky: Recovery of critical raw metals from electronic waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: V súčasnosti sa len malé množstvo drahých kovov a kovov vzácnych zemín získava z elektronického odpadu. Recyklácia týchto materiálov môže redukovať negatívny vplyv na životné prostredie včítane vodných zdrojov, znižuje energetickú náročnosť a tým aj produkciu skleníkových plynov. Cieľom tohto projektu je štúdium recyklačných techník pre získanie drahých kovov a kovov vzácnych zemín z elektronického odpadu.
Anotácia anglicky: To date, only a very small quantities of precious and rare earth metals have been recycled from electronic waste. Recycling technology of these materials can reduce impacts on the environment including water sources, reduce energy requirements and hence cuts in greenhouse gas emissions. The aim of this project is to study recycling technique for precious and rare earth metals from electronic waste.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály