14. 10. 2019  16:09 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Integrácia HMI technológií v zmysle Industry 4.0
Názov témy anglicky: Integration of HMI technologies in terms of Industry 4.0
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Anotácia: Ciele navrhovanej dizertačnej práce sú zamerané na analýzu nových HMI technológií v rámci konceptu Industry 4.0 a vypracovanie metodiky pre integráciu týchto systémov do vývoja jednoúčelových strojov a zariadení v produkcii spoločnosti Skartek s.r.o. (Téma pre M. Fačkovú)
Anotácia anglicky: The objectives of the proposed dissertation are focused on an analysis of new HMI technologies within the concept Industry 4.0 and the implementation of a methodology for the integration of these systems in the development process of single-purpose machines produced by Skartek s.r.o.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov