23. 9. 2019  13:19 Zdenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Kolaboratívne kyber-fyzikálne systémy
Název tématu anglicky: Collaborative cyber-physical systems
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Anotace: Napriek zvyšujúcemu sa stupňu automatizácie procesov existujú najmä pri montáži operácie, pri ktorých je ľudský operátor nenahraditeľný. Ciele navrhovanej dizertačnej práce sú zamerané na analýzu nových technológií a výskum a vývoj kolaboratívnych kyber-fyzikálnych systémov. (Téma pre M. Daňa)
Anotace anglicky: In spite of the increasing degree of automation of processes, there exist operations, especially during assembly, where the human operator is irreplaceable. The objectives of the proposed dissertation are focused on an analysis of new technologies and research and development of collaborative cyber-physical systems.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov-- nezadáno -- -- nezadáno --