22. 4. 2019  12:53 Slavomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modifikácia polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi a jej vplyv na zmenu farby a kritického tepelného toku
Názov témy anglicky: Modification of polymers by selected physical factors and its impact on the change of colour and critical heat flux
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je stanoviť dopad modifikácie polymérov vybranými fyzikálnymi faktormi (najmä teplota a ultrafialové žiarenie) na zmenu ich vlastností (najmä farby a kritického tepelného toku).
Anotácia anglicky: The goal of this Ph.D. thesis is to determine the impact of modification of polymers by selected physical factors (mainly temperature and ultra violet radiation) on the change of its properties (mainly colour and critical heat flux).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-INBE integrovaná bezpečnosť-- nezadané -- -- nezadané --