21. 7. 2019  11:24 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Inkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechov
Názov témy anglicky: Incremental sheet metal forming of laser welded blanks
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Anotácia: Práca prinesie komplexný pohľad na súčasný stav poznania procesov, založených na inkrementálnom pretvorení materiálu, s akcentom na proces konvenčného tlačenia laserom zváraných polotovarov. V experimentálnej časti práce bude sledovaný vplyv vybraných technologických a geometrických parametrov procesu na stabilitu procesu, tvarovú a rozmerovu presnosť a integritu povrchových vrstiev výtvarkov. Práca bude riešená v spolupráci s firmou Eiben Vlkanová.
Anotácia anglicky: The dissertation thesis brings an overview of the state of the art of sheet metal processes based on the incremental principle, with the accent on the conventional metal spinning of laser welded blanks. The experimental part of the work will be focused on the study of technological and geometrical parameters influence on shape and dimensional accuracy and surface integrity of the spun parts. The thesis will be solved in cooperation with company Eiben Vlkanová.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --