16. 10. 2019  10:08 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Optimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačenia
Názov témy anglicky: Optimization of CNC conventional metal spinning parameters
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Anotácia: Práca prinesie komplexný pohľad na súčasný stav poznania procesov, založených na inkrementálnom pretvorení materiálu, s akcentom na proces konvenčného tlačenia. V experimentálnej časti práce bude sledovaný vplyv technologických a geometrických parametrov procesu na tvarovú presnosť, rozmerovú presnosť a integritu povrchových vrstiev výtvarkov. Práca bude riešená v spolupráci s firmou Eiben Vlkanová.
Anotácia anglicky: The dissertation thesis brings an overview of the state of the art of sheet metal processes based on the incremental principle, with the accent on the conventional metal spinning. The experimental part of the work will be focused on the study of technological and geometrical process parameters influence on the shape and dimensional accuracy and surface integrity of the spun parts. The thesis will be solved in cooperation with company Eiben Vlkanová.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály