25. 4. 2019  8:40 Marek
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
Názov témy anglicky: Fire risk of azeotropic mixtures of flammable liquids
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je stanoviť vplyv azeotropie na požiarne riziko vybraných horľavých kvapalín.
Anotácia anglicky: The goal of this Ph.D. thesis is to determine the impact of azeotropy on fire risk of selected flammable liquids.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-INBE integrovaná bezpečnosť-- nezadané -- -- nezadané --