16. 10. 2019  23:07 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium progresívnych oxidačných metód odstraňovania nebezpečných látok
Názov témy anglicky: The study of advanced oxidation processes for removing of hazardous materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Anotácia: Práca sa bude zaoberať environmentálne prijateľnými technológiami odstraňovania nebezpečných látok (progresívne oxidačné metódy, sorpcia). Koncentrácia nebezpečných látok bude monitorovaná využitím plynovej chromatografie, UV Vis spektrometrie resp. infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou.
Anotácia anglicky: The thesis will focus on environmentally suitable technologies for removing hazardous substances (advanced oxidation methods, sorption). The concentration of hazardous substances will be determined using chromatography, UV-Vis spectrometry or IR spectroscopy with Fourier transformation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť