17. 10. 2019  18:43 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie vplyvu fyzikálno-chemických podmienok na priebeh adsorpcie organických látok alternatívnymi adsorbentmi
Názov témy anglicky: Assessment of physico-chemical conditions on adsorption of organic matters using alternative adsorbents
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Anotácia: Práca sa bude zaoberať hodnotením vplyvu fyzikálno-chemických podmienok (teplota, Ph, prítomnosť solí...) na priebeh adsorpcie organických látok alternatívnymi adsorbentmi (červený kal, lúženec.....). Koncentrácia organických látok bude stanovená pomocou GCMS.
Anotácia anglicky: The thesis will address the assessment of the impact of physico-chemical conditions (temperature, pH, presence of salts, ...) on the adsorption process of organic matters using alernative adsorbents (red mud, black nickel mud....). The concentration of organic matters will be determined by GCMS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť