21. 10. 2019  6:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Technológia ultrazvukového obrábania
Názov témy anglicky: Ultrasonic Machining Technology
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Anotácia: Téma je zameraná na využitie technológie ultrazvukového obrábania najmä veľmi tvrdých materiálov a to na hľadanie a optimalizáciu technologických parametrov. Bude riešená v rámci projektov APVV a VEGA riešených aktuálne na KOAT.
Anotácia anglicky: The subject is focused on the use of ultrasonic machining technology in particular of very hard materials for searching and optimization of technological parameters. It will be solved within the framework of the APVV and VEGA projects currently being addressed by KOAT.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály