17. 10. 2019  16:07 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové prístupy využitia high-tech CAx technológií
Názov témy anglicky: New approaches to the use of high-tech CAx technologies
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Anotácia: Téma je zameraná na využitie najmodernejších high-tech CAx technológií v oblasti modelovania, obrábania, simulácií a aditívnych technológií. Bude riešená v rámci projektov APVV a VEGA riešených aktuálne na KOAT.
Anotácia anglicky: The theme is focused on the use of high-tech CAx technologies in the field of modeling, machining, simulation and additive technologies. It will be solved within the framework of the APVV and VEGA projects currently being addressed by KOAT.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály