19. 6. 2019  23:39 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh zlepšenia systému poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku
Název tématu anglicky: Proposal to improve the system of providing employee benefits in the selected enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martina Horváthová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Martina Horváthová, PhD.
Abstrakt: Zamestnanecké benefity ako súčasť motivácie a odmeňovania zamestnancov. Analýza súčasného stavu poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku. Návrh zlepšenia systému poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.