24. 6. 2019  12:51 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zlepšenia systému poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku
Názov témy anglicky: Proposal to improve the system of providing employee benefits in the selected enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Horváthová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martina Horváthová, PhD.
Abstrakt: Zamestnanecké benefity ako súčasť motivácie a odmeňovania zamestnancov. Analýza súčasného stavu poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku. Návrh zlepšenia systému poskytovania zamestnaneckých benefitov vo vybranom podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.