17. 10. 2019  15:25 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podniku
Název tématu anglicky: New trends in intercultural management and its aplication in selected enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotace: V teoretickej časti doktorandskej práce budú definované základné pojmy týkajúce sa interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch. Analytická časť bude zameraná na stav interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch SR. Obsahom tretej časti dizeratačnej práce budú návrhy na zlepšenie v danej oblasti a štvrtá časť bude predstavovať zhodnotenie návrhov.
Anotace anglicky: In theoretical part of the thesis will be defined basic terms concerning to intercultural management in industrial enterprises. Analytical part will put the focus on set state of intercultural management in industrial enterprises of SR. In the third part of the thesis will be proposals for improvements in given area and in the fourth part will be evaluation of proposals.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo