24. 4. 2019  16:23 Juraj
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podniku
Název tématu anglicky: New trends in intercultural management and its aplication in selected enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotace: V teoretickej časti doktorandskej práce budú definované základné pojmy týkajúce sa interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch. Analytická časť bude zameraná na stav interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch SR. Obsahom tretej časti dizeratačnej práce budú návrhy na zlepšenie v danej oblasti a štvrtá časť bude predstavovať zhodnotenie návrhov.
Anotace anglicky: In theoretical part of the thesis will be defined basic terms concerning to intercultural management in industrial enterprises. Analytical part will put the focus on set state of intercultural management in industrial enterprises of SR. In the third part of the thesis will be proposals for improvements in given area and in the fourth part will be evaluation of proposals.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-PMAN priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --