14. 10. 2019  14:53 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Základná škola
Názov témy anglicky: Primary school
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Hartman, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hartman, PhD.
Abstrakt: Projekt na realizáciu stavby vychádzajúci z vlastného architektonického riešenia zvolenej témy. Časť A: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE Grafická časť - Situácia M 1:200 - Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, 2. NP - Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny - Pohľady M 1:100 - Vybrané detaily M 1:5, (1:10, 1:2) - Poster (700x1000 mm) Textová časť - Súhrnná technická správa - Tepelno-technické posúdenie minimálne v rozsahu STN 73 0540-2:2012 Časť B: STATIKA - Výkres tvaru (skladby) typického podlažia FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE: Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.