10. 12. 2019  17:43 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0
Název tématu anglicky: Innovation in industrial enterprises in relationship to Industry 4.0
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotace: Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude na základe východísk spracovaných v teoretickej a analytickej časti navrhnúť systém inovácií vo vzťahu k Industry 4.0 vo vybranom priemyselnom podniku.
Anotace anglicky: The aim of PhD thesis will be to develop the system of innovation in relationship to Industry 4.0 in conditions of selected industrial enteprises on the basis of outcomes worked out in theoretical and analytical part.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo