17. 10. 2019  14:31 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0
Názov témy anglicky: Innovation in industrial enterprises in relationship to Industry 4.0
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotácia: Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude na základe východísk spracovaných v teoretickej a analytickej časti navrhnúť systém inovácií vo vzťahu k Industry 4.0 vo vybranom priemyselnom podniku.
Anotácia anglicky: The aim of PhD thesis will be to develop the system of innovation in relationship to Industry 4.0 in conditions of selected industrial enteprises on the basis of outcomes worked out in theoretical and analytical part.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo