24. 10. 2019  6:06 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie prvky Inteligentného mesta v podmienkach priemyselnej praxe
Názov témy anglicky: Utilisations of Smart City components in conditions of industrial praxis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotácia: Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude na základe východísk spracovaných v teoretickej a analytickej časti navrhnúť využitie prvkov Inteligentného mesta v podmienkach priemyselnej praxe.
Anotácia anglicky: The aim of PhD thesis will be the utilisation of Smart City components in conditions of industrial praxis on the basis of outcomes worked out in theoretical and analytical part.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo