17. 10. 2019  18:50 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza finančnej nákladovosti a výhodnosti resp. nevýhodnosti systému duálneho vzdelávania z pohľadu prínosov pre SME
Názov témy anglicky: Analysis of financial cost and advantages respectively disadvantages of the dual education system in terms of benefits for SMEs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude analýza finančných nákladov a výnosov v systéme duálneho vzdelávania v priebehu výuky študijných a učebných odborov a ich výhodnosti respektívne nevýhodnosti zapojenia zamestnávateľov SME do systému duálneho vzdelávania
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is to analyze the financial costs and revenues in the system of dual education in the study branches and their advantages respectively disadvantages of the involvement of SME employers in the system of dual educationObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku