Jun 19, 2019   1:32 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie vstupu atómov chlóru do kryštálovej mriežky striebra
Title of topic in English: Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Summary: Úlohou študenta bude na základe obdržaných teoretických dát analyzovať vplyv prítomnosti atómov chlóru na deformácie kryštálovej mriežky striebra ako aj vplyv tejto deformácie na termodynamickú stabilitu AgxCly fáz pre rôzne koncentrácie chlóru a rôzne polohy Cl atómov (intersticiálne a substitučné miesta). Našim cieľom je zmapovať časť fázového priestoru možných nových kryštalických fáz striebra s chlórom, ktoré by mohli za vhodných podmienok existovať ako stabilné alebo metastabilné fázy. Ukazuje sa, že takéto fázy môžu mať významne optické, elektrické a magnetické vlastnosti a preto sú čoraz viac vyhľadávane. Výsledky tejto práci nám súčasne dajú odpoveď na otázku, ktoré fázy Ag-Cl systému je dôležité preskúmať v experimentálnych prístupoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.