24. 10. 2019  7:38 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor
Název tématu anglicky: Bratislava Kollárovo Square- Public Space
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Abstrakt: Formou urbanisticko- architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnúť riešenie rekonštrukcie Kollárovho námestia v Bratislave. Obsah a rozsah zadania : časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie: - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry, časť B: PS - projekt stavby : - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily časť C: prílohy : správaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AU architektúra a urbanizmus

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.