3. 6. 2020  9:37 Karolína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia PLAZMABIT
Název tématu anglicky:
Design and control of a motion-latching system for the PLAZMABIT device
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Úlohou študenta je...Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.