27. 5. 2020  5:56 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia PLAZMABIT
Názov témy anglicky:
Design and control of a motion-latching system for the PLAZMABIT device
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Úlohou študenta je...Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.