7. 7. 2020  14:53 Oliver
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Praktická demonštrácia konceptu inteligentnej domácnosti na báze mikropočítača
Název tématu anglicky:
Practical demonstration of the smart home concept based on a microcontroller
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Úlohou študenta je optimalizácia fyzikálneho modelu inteligentnej domácnosti z hľadiska implementácie snímacích a akčných členov, spôsobu spracovania a využitia nameraných údajov, ako aj snaha o zabezpečenie vyššej kompaktnosti modelu ako učebnej pomôcky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.