14. 11. 2019  9:13 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Praktická demonštrácia konceptu inteligentnej domácnosti na báze mikropočítača
Názov témy anglicky: Practical demonstration of the smart home concept based on a microcontroller
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Abstrakt: Úlohou študenta je optimalizácia fyzikálneho modelu inteligentnej domácnosti z hľadiska implementácie snímacích a akčných členov, spôsobu spracovania a využitia nameraných údajov, ako aj snaha o zabezpečenie vyššej kompaktnosti modelu ako učebnej pomôcky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.