Jul 22, 2019   11:44 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie rozvodov verejného osvetlenia pre integráciu nabíjačiek pre elektro vozidlá (E-Mobility)
Title of topic in English: Use of the outlets of the public lights for integration of the e-mobility cars
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Summary: 1. Podrobná analýza dostupných prístupov integrácie nabíjačiek pre e-mobilitu 2. Návrh nabíjačiek v kombinácii s verejným osvetlením – vrátane prepočtov elektrických parametrov pre modelové prípady (činná, jalová el. energia ...) 3. Zostavenie kompletnej prototypovej inštalácie nabíjačky pre rozvádzač a sieť verejného osvetlenia 4. Evaluácia prototypového riešenia, vrátane meraní, testov a zhodnotenia strednodobej funkčnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.