May 24, 2019   7:27 a.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium štruktúry zvarových spojov bimetalu Cu-Al pripraveného výbuchom pomocou SEM a rtg. mikroanalýzy
Title of topic in English: The study of Cu-Al bimetal structure explosively welded by means of SEM and X-ray microanalysis
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Summary: Zváranie bimetalov výbuchom je metóda, pomocou ktorej je možné pripraviť bimetaly, ktoré by vo všeobecnosti nebolo možné pripraviť klasickými metódami.Pri zváraní výbuchom sa využíva kontrolovaná explózia, ktorou sa dva alebo tri kovy s odlišnými metalurgickými vlastnosťami spoja, pričom sa zachovajú ich mechanické, elektrické a iné vlastnosti. V oblasti zvarového spoja vzniknutého bimetalu je potrebné študovať vzniknuté intermetalické fázy(IMF)pomocou SEM a rtg.mikroanalýzy,nakoľko tieto IMF významných spôsobom ovplyvňujú vlastnosti takto pripraveného bimetalu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.