22. 5. 2019  22:40 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kontrola homogenity iónovej implantácie
Názov témy anglicky: Homogeneity checking of ion implantation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Abstrakt: Počas iónovej implantácie na 500 kV implantátore je implantovaná plocha až do 20 x 20 cm2. Navrhnite postup a zrealizujte kontrolu rovnomernosti naimplantovanej dávky pomocou metódy Rutherfordovho spätného rozptylu iónov (RBS).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MI materiálové inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.