Aug 26, 2019   3:03 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov
Title of topic in English: The properties of rubber blends with addition of zeolites
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Summary: Diplomová práca je orientovaná na štúdium vplyvu aplikácie plnív na báze prírodných zeolitov s väzobnými činidlami na vulkanizačné procesy adhezívnych zmesí na báze SBR/NR kaučukov. Práca svojim zameraním spadá do oblasti vývoja nových materiálov aplikáciou netradičných zložiek gumárskych zmesí s obsahom prírodných plnív. Na sledovanie kinetiky procesov bežiacich v skúmaných zmesiach sa predpokladá použitie metód testovania reologických a elektrických vlastností. Úvod 1. Charakteristika materiálov na báze SBR/NR kaučukov a zeolitov 2. Charakteristika procesu sieťovania 3. Návrh a realizácia experimentov 4. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Záver Zoznam bibliografických odkazovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.