17. 10. 2019  17:19 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium výbuchových charakteristík zvírených prachov pri rôznych podmienkach
Názov témy anglicky: Study of explosion characteristics of dispersed dusts under different conditions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na vytvorenie a optimalizáciu zariadenia pre meranie minimálnej iniciačnej energie prachov (Hartmannova trubica) a následne bude študent študovať vplyv rôznych podmienok merania na výslednú hodnotu minimálnej iniciačnej energie. Ďalej sa bude práca zaoberať štúdiom rôznych podmienok na výbuchové parametre zvírených prachov.
Anotácia anglicky: The dissertation will focus on the creation and optimization of a device for the measurement of the minimum initiation energy of dust clouds (Hartmann tube). The student will then study the impact of different measurement conditions on the resulting value of the minimum initiation energy. Next the dissertation will focus on influence of various conditions on explosion characteristics of dispersed dusts.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť