14. 10. 2019  15:04 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zápalnosť materiálov a forenzný prístup pri zisťovaní príčin vzniku požiarov
Názov témy anglicky: Flammability of materials and forensic approach in fires investigation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra bezpečnostného inžinierstva - UIBE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Anotácia: Use of modern methods such as conical calorimeter, safety calorimeter, thermal analysis and modeling of fires by identifying the causes of fires. Determination of the conditions for the initiation of the combustion process selected combustible materials. Characterization of initiation and propagation of the burning process and heat release. Application of flammability parameters necessary for determining the cause of fires.
Anotácia anglicky: Use of modern methods such as conical calorimeter, safety calorimeter, thermal analysis and modeling of fires by identifying the causes of fires. Determination of the conditions for the initiation of the combustion process selected combustible materials. Characterization of initiation and propagation of the burning process and heat release. Application of flammability parameters necessary for determining the cause of fires.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IBE integrovaná bezpečnosť