15. 12. 2019  20:20 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Štúdium podmienok procesu vznietenia samovznietenia tepelnoizolačných materiálov
Název tématu anglicky: Study the process of selfignition and spontaneous ignition for thermal insulation products
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce je analýza kritických podmienok samovznietenia tepelnoizolačných materiálov v závislosti od vonkajších podmienok, znečistenia ich povrchu a od nízkoenergetických iniciačných zdrojov.
Anotace anglicky: The aim of the thesis is to determine the critical conditions of spontaneous ignition for thermal insulation products, depending on external conditions, the surface contamination and the low-energy ignition sources.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť