21. 10. 2019  16:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium podmienok procesu vznietenia samovznietenia tepelnoizolačných materiálov
Názov témy anglicky: Study the process of selfignition and spontaneous ignition for thermal insulation products
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra bezpečnostného inžinierstva - UIBE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je analýza kritických podmienok samovznietenia tepelnoizolačných materiálov v závislosti od vonkajších podmienok, znečistenia ich povrchu a od nízkoenergetických iniciačných zdrojov.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is to determine the critical conditions of spontaneous ignition for thermal insulation products, depending on external conditions, the surface contamination and the low-energy ignition sources.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť