21. 10. 2019  23:24 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Posudzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe štúdia protivýbuchovej prevencie
Název tématu anglicky: Occupational health and safety assessment based on explosion protection studies
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Anotace: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium výbuchových parametrov zvírených prachov a ich aplikáciu v rámci protivýbuchovej prevencie. Výsledkom dizertačnej práce bude súbor postupov pre navrhovanie opatrení v rámci protivýbuchovej prevencie na základe predchádzajúcich meraní parametrov zvírených prachov.
Anotace anglicky: The dissertation will focus on the study of the explosion parameters of dispersed dusts and application of explosion parameters in the field of explosion prevention. The result of the dissertation will be a list of procedures for designing actions in the field of explosion prevention. Actions will be proposed on previous measurements of the dispersed dusts explosion parameters.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť