Aug 18, 2019   12:03 p.m. Elena, Helena
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rezidencia veľvyslanca
Title of topic in English: Residence of Ambassador
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Summary: Je potrebné navrhnúť rezidenciu veľvyslanca nešpecifikovanej krajiny na vyznačenej parcele o rozlohe 3426m2. Súčasťou rezidencie bude malý konzulárny úrad a dva apartmány pre pracovníkov konzulátu. Dôležité je tiež navrhnúť adekvátne vonkajšie priestory rezidencie, hlavný nástup, kontakt s verejnosťou, parkovanie vozidiel a záhradu. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby, architektúry a v súlade so všeobecnými požiadavkami na rezidenčné budovy. Návrh by mal tiež reflektovať prepájanie interiérových a exteriérových priestorov v súlade s dominantnou náplňou riešeného objektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AU Architecture and Urban Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.