23. 5. 2019  20:10 Želmíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Inovatívne spôsoby hodnotenia, analýzy a riadenia rizík
Název tématu anglicky: Innovative methods of assessing, analyzing and managing risks
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Anotace: Dizertačná práca sa bude zaoberať problematikou analýzy a riadenia rizík a inovatívnymi spôsobmi ich realizácie. Výstupom dizertačnej práce bude návrh komplexného spôsobu analýzy a riadenia rizík v kontexte moderných a progresívnych prístupov k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pri práci.
Anotace anglicky: The dissertation will deal with problems of risk analysis and management and innovative methods of their implementation. The main go of the dissertation will be a proposal for a complex method of risk analysis and management in the context of modern and progressive approaches to increasing the level of occupational safety and health.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-INBE integrovaná bezpečnosť-- nezadáno -- -- nezadáno --