14. 10. 2019  2:54 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Inovatívne spôsoby hodnotenia, analýzy a riadenia rizík
Názov témy anglicky: Innovative methods of assessing, analyzing and managing risks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Anotácia: Dizertačná práca sa bude zaoberať problematikou analýzy a riadenia rizík a inovatívnymi spôsobmi ich realizácie. Výstupom dizertačnej práce bude návrh komplexného spôsobu analýzy a riadenia rizík v kontexte moderných a progresívnych prístupov k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pri práci.
Anotácia anglicky: The dissertation will deal with problems of risk analysis and management and innovative methods of their implementation. The main go of the dissertation will be a proposal for a complex method of risk analysis and management in the context of modern and progressive approaches to increasing the level of occupational safety and health.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť