May 21, 2019   11:29 p.m. Zina
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
Title of topic in English: Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Summary: Opustený areál bývalého mestského paláca v mestskej časti Lisabon - Marvilla sa nachádza v modernej rezidenčnej štvrti mesta. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť revitalizáciu areálu prostredníctvom vloženia primeranej funkcie a prezentovať relevantné adaptačné zásahy v architektonickom a urbanistickom kontexte tejto mestskej časti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.