23. 9. 2019  6:58 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
Názov témy anglicky: Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Abstrakt: Opustený areál bývalého mestského paláca v mestskej časti Lisabon - Marvilla sa nachádza v modernej rezidenčnej štvrti mesta. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť revitalizáciu areálu prostredníctvom vloženia primeranej funkcie a prezentovať relevantné adaptačné zásahy v architektonickom a urbanistickom kontexte tejto mestskej časti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.