21. 10. 2019  22:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Mikroobrábanie nástrojových materiálov laserovým a iónovým zväzkom
Názov témy anglicky: Laser beam and ion beam machining of tool materials
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Anotácia: Cieľom práce je experimentálny výskum procesov mikroobrábania laserovým a iónovým zväzkom z pohľadu vplyvu vybraných technologických parametrov na intenzitu úberu materiálu a kvalitu povrchovej a podpovrchovej vrstvy obrobenej plochy. Výskum, zameraný na mikroobrábanie konvenčných aj progresívnych nástrojových materiálov, bude realizovaný v spolupráci s Ústavom výskumu progresívnych technológií a Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave.
Anotácia anglicky: The doctoral thesis is oriented toward the experimental investigation of the laser beam and ion beam micromachining parameters influence on the material removal mechanisms and machined surface integrity. The investigation will be focused on the laser micromachining of the conventional and also advanced tool materials and will be realised in cooperation with Advanced Technologies Research Institute and the International Laser Center in Bratislava.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály