15. 10. 2019  13:18 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nanoobrábanie ultrapresných tvarových plôch
Názov témy anglicky: Nanomachining of ultra-precision shaped surfaces
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Anotácia: Práca je zameraná na experimentálne štúdium nanoobrábania ultrapresných tvarových plôch germániových a kremíkových súčiastok, používaných v röntgenových optických systémoch. Cieľom je optimalizácia technologických parametrov procesu nanoobrábania na obrábacom centre Nanotech 350FG pri výrobe valcových, sférických, parabolických, toroidálnych a logaritmických plôch z pohľadu rozmerovej presnosti a integrity obrobenej plochy. Práca bude riešená v spolupráci s firmou Integra, spol. s r. o., Krakovany a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave.
Anotácia anglicky: The thesis is aimed at experiemnetal study of nanomachining of ultra-precision shaped surfaces of Ge and Si parts used in x-ray optical systems. The goal is optimization of process parameters of cylindrical, sferical, torodial, parabolic and logaritmic surfaces machined on nanomachining centre Nanotech 350FG. The machined surface accuracy and integrity will be evaluated. The thesis will be solved in cooperation with company Integra Ltd., Krakovany and Institute of physics of Slovak academy of sciences in Bratislava.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály