26. 8. 2019  12:09 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej
Názov témy anglicky: Yeasts as a tool for punicic acid production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Roman Holič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Roman Holič, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom práce je identifikácia mechanizmov, ktoré vplývajú na distribúciu a akumuláciu biotechnologicky významnej mastnej kyseliny v kvasinkách. Získané poznatky tak prispejú k objasneniu protirakovinových účinkov kyseliny punikovej a k identifikácii faktorov potrebných pre jej nadprodukciu v jednobunkových organizmoch.
Anotácia anglicky: Aim of the study is to identify mechanisms that affect the distribution and accumulation of biotechnologically valuable fatty acid in yeasts. These findings will help to clarify the mechanism of anticancer activity of punicic acid and will help to identify the factors necessary for its overproduction in unicellular organisms.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --