17. 10. 2019  14:58 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Laserové leštenie povrchu
Názov témy anglicky: Laser surface polishing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Anotácia: Cieľom riešenia je definovanie technologických podmienok laserového leštenia povrchu. Skúmané budú vplyvy vstupných technologických podmienok procesu laserového leštenia pulzným nanosekundovým laserom na mechanizmy tvorby a integritu nových povrchov. Výskum bude zameraný na overenie možností leštenia progresívnych typov konštrukčných aj nástrojových materiálov, vrátane materiálov na báze PM a materiálov vytvorených aditívnym spôsobom.
Anotácia anglicky: The goal of the doctoral thesis is design and optimization of laser polishing parameters. The influence of process parameters of laser polishing on the machined surface formation and surface integrity will be studied experimentally. The laser polishing of advanced structural and tool materials, including PM materials and additive manufacturing materials will be studied in this dissertation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály