Oct 18, 2019   5:40 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza porúch v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín
Title of topic in English: Analysis of defects in semiconductor structures by deep level spectroscopy
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Summary: Sledovanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze nových polovodičových materiálov umožňuje lepšie charakterizovať elektrofyzikálne vlastnosti týchto štruktúr. V rámci tejto práce sa oboznámite s klasifikáciou a vlastnosťami porúch, ktoré vznikajú v polovodičových štruktúrach, so základmi teórie kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS metódy) a s metodikou merania na meracom pracovisku DL8000. Praktická časť sa bude venovať meraniu DLTS spektier a identifikácii základných parametrov hlbokých hladín v pripravených polovodičových štruktúrach na meracom pracovisku DL8000.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.