16. 7. 2019  4:39 Drahomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza porúch v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín
Název tématu anglicky: Analysis of defects in semiconductor structures by deep level spectroscopy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Sledovanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze nových polovodičových materiálov umožňuje lepšie charakterizovať elektrofyzikálne vlastnosti týchto štruktúr. V rámci tejto práce sa oboznámite s klasifikáciou a vlastnosťami porúch, ktoré vznikajú v polovodičových štruktúrach, so základmi teórie kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS metódy) a s metodikou merania na meracom pracovisku DL8000. Praktická časť sa bude venovať meraniu DLTS spektier a identifikácii základných parametrov hlbokých hladín v pripravených polovodičových štruktúrach na meracom pracovisku DL8000.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-EN elektronika a fotonika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.