16. 10. 2019  23:38 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza porúch v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín
Názov témy anglicky: Analysis of defects in semiconductor structures by deep level spectroscopy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Sledovanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze nových polovodičových materiálov umožňuje lepšie charakterizovať elektrofyzikálne vlastnosti týchto štruktúr. V rámci tejto práce sa oboznámite s klasifikáciou a vlastnosťami porúch, ktoré vznikajú v polovodičových štruktúrach, so základmi teórie kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS metódy) a s metodikou merania na meracom pracovisku DL8000. Praktická časť sa bude venovať meraniu DLTS spektier a identifikácii základných parametrov hlbokých hladín v pripravených polovodičových štruktúrach na meracom pracovisku DL8000.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.